logo

Särskild företrädare för barn

 

barn

Tingsrätten förordnar en särskild företrädare när det finns anledning att anta att brott har begåtts mot någon som är under 18 år om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet eller om det kan befaras att en vårdnadshavare genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att tillvarata barnets rätt.