logo

Offentligt biträde i mål om vård av unga

 

unga

Offentligt biträde förordnas av förvaltningsrätten i mål och ärenden angående beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och omedelbart omhändertagande m m. Offentligt biträde kan förordnas både för den unge och för dennes vårdnadshavare. Den enskilde har rätt att begära att en särskild advokat utses eller välja att godta den som förvaltningsrätten förordnar.