logo

Amanda Hikes

 

 

 

Amanda Hikes studerade juridik vid Uppsala universitet och tog
sin juristkandidatexamen år 2001. Efter arbete som tingsnotarie
och beredningsjurist var hon anställd som biträdande jurist innan
hon år 2009 beviljades inträde i Sveriges advokatsamfund och så-
ledes  blev advokat. Amanda Hikes är sedan år 2011 styrelseledamot
i Advokatsamfundets mellersta avdelning.