logo

Caroline Fagerberg

IMG_2782

 

 

Caroline Fagerberg studerade juridik och kriminologi vid Stockholms universitet
och tog sin juriskandidatexamen år 2004. Efter arbete på Kronofogden samt som
tingsnotarie var hon anställd som biträdande jurist innan hon år 2012 beviljades
inträde i Sveriges advokatsamfund och således blev advokat. År 2013 startade
Caroline Fagerberg egen verksamhet och år 2014 bildade hon tillsammans med
Amanda Hikes, Hikes & Fagerberg Advokatbyrå.