logo

Familjemål

 

familje

I alla beslut som rör vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Det är sällan som ett barn gynnas av själva rättsprocessen och föräldrar bör i så stor utsträckning som möjligt försöka komma överens utom rätta. Innan en rättsprocess inleds eller sedan motparten har inlett en sådan är det lämpligt att rådgöra med en advokat.