logo

Engagemang. Kompetens. Fokus.


Hikes och Fagerberg Advokatbyrå är en allmänpraktiserande advokatfirma med tyngdpunkt på brottmål. Kärnan i verksamheten är klientens intressen och rättigheter. Byrån drivs av advokaterna Amanda Hikes och Caroline Fagerberg som har ett genuint engagemang för sina klienter och en stark vilja att hjälpa dem i det juridiska dilemma som de har hamnat i.

Förutom brottmål åtar sig juristerna på advokatbyrån uppdrag inom familjerätt och migrationsrätt.