logo

Offentlig försvarare

 

offentligf

Det är tingsrätten som förordnar en offentlig försvarare för den som är misstänkt för brott. För att få sina rättigheter tillvaratagna på bästa sätt är det viktigt att den misstänkte begär att offentlig försvarare förordnas så tidigt som möjligt i processen. Advokaten har då möjlighet att inställa sig till det första förhöret och biträda klienten i inledningsskedet. Den misstänkte har rätt att önska en särskild advokat eller välja att godta den som tingsrätten utser. Försvararens uppdrag är att ”med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning” (Rättegångsbalken 21 kap 7 §).