logo

Övriga tvistemål

 

jula

En tvist kan röra fel i fastighet, avtalstolkning, bättre rätt till viss egendom, fordran m m. Det är klokt att kontakta en advokat för att på bästa sätt tillvarata sina juridiska intressen om man har hamnat i en tvist för att få råd om hur man bäst ska gå vidare.