logo

Karolina Raza Martinsson

IMG_2869

 

 

Karolina Raza Martinsson tog sin juriskandidatexamen år 2012
efter studier vid Stockholms universitet. Karolina Raza Martinsson
genomförde uppsatspraktik och arbetade som paralegal på en
advokatbyrå innan hon avslutade sina studier. År 2012 blev hon
anställd som biträdande jurist. Sedan år 2014 är hon anställd som
advokat på Hikes & Fagerberg Advokatbyrå.